Bashkim Hoxha

Emri / Name
Bashkim

Mbiemri / Last name
Hoxha

Shteti / Country
ALBANIA

Curriculum Vitae
CV-Bashkim-Hoxha.doc

Letër Interesi / Letter of Interest
Leter-interesi.docx

Shtetësia / Citizenship
Shtetas shqiptar / Albanian citizen

Profili për Anëtar të KMP* (Shqiptar) / Profile for PSC* Membership (Albanian)
Producent ose Skenarist / Producer or Scriptwriter

Adresa në internet e Filmit #1 / Film Link #1
https://www.youtube.com/watch?v=8DMAgFmJygQ

Adresa në internet e Filmit #2 / Film Link #2
https://www.youtube.com/watch?v=-lFFgtZtlq0

Adresa në internet e Filmit #3 / Film Link #3
https://www.youtube.com/watch?v=0RZchsmiXZE

Adresë interneti për Festivalin e Kategorisë A / A-Category Film Festival Link
https://www.locarnofestival.ch/LFF/home.html