2021-2023 Login për Kineastët që të Votojnë për Kandidatët për KMP

Procesi i votimit nga kineastët për kandidatët e K.M.P.-së, me mandat ligjor 2021-2023, ka përfunduar.