2021-2023 Aplikim për kandidatët me shtetësi shqiptare në Këshillin e Miratimit të Projekteve

Aplikimi për t’u regjistruar si kandidat, me shtetësi shqiptare, për në Këshillin e Miratimit të Projekteve, me mandat ligjor Shtator 2021-Shtator 2023, ka përfunduar.