Thirrje për aplikim SEE 2020

South East European Cinema Network hap thirrjen për aplikim për Projekte për zhvillim për filmat me metrazh të gjatë, bashkëprodhime midis vendeve anetarë të SEECN.

Afati përfundimtar i aplikimit 25 Shtator 2020.

Për më shumë referojuni:

SEE CN Rregullore – Zhvillim Projekti 2020 – Film i gjatë
SEE CN Formular Aplikimi – Zhvillim Projekti 2020 – Film i gjatë

Aplikimet të dërgohen tek adresa :
info.qkk@gmail.com
info@nationalfilmcenter.gov.al