Njoftim i rëndësishëm

Të nderuar,

Në kuadër të masave të marra nga Ministria e Shëndetësisë, lidhur me parandalimin e shperndarjes së virusit COVID-19,
me qellim që të mos ndërpritet aktiviteti i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, ju lutemi që të evitoni ardhjet në ambientet e punës deri më datë 3 Prill 2020.

Për çdo nevojë për sqarim, apo kerkesa për dokumentacion, lutemi të kontaktoni në

 

Numrin e Telefonit +355 04 2 378 004
E-Mail info.qkk@gmail.com

info@nationalfilmcenter.gov.al

Faleminderit per mirekuptimin!