U zhvillua në Tiranë takimi i 3-të i Projektit CIRCE

Projekti CIRCE, “Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy-Albania-Montenegro” Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme, i cili bashkon kinematë e rajonit të Puglias, rajonit të Molises, Shqipërisë dhe Malit të Zi, gjatë takimit të tretë të zhvilluar në Tiranë.


Video from the Event – October 29th, 2019


Photos form the Event – October 29th, 2019

Eduart Makri Arben Lami Shqiponja Dauti Marjela Zajmi Endri Prifti Dea Klosi Arben Papadhopulli Alketa Basha Kozeta Kullakshi Marta Colucci Arben Lami Shqiponja Dauti Marta Colucci Eduart Makri Arben Papadhopulli Arben Papadhopulli Eduart Makri Eduart Makri Shqiponja Dauti Eduart Makri Eduart Makri Eduart Makri Arben Lami Arben Lami Shqiponja Dauti Arben Lami Arben Papadhopulli Arben Papadhopulli Dea Klosi Kozeta Kullakshi Majlinda Cani Alketa Basha Arben Papadhopulli Shqiponja Dauti Marjela Zajmi Arben Papadhopulli Marta Colucci Marjela Zajmi Marta Colucci Dea Klosi Dea Klosi Dea Klosi Marta Colucci Kozeta Kullakshi Majlinda Cani Shqiponja Dauti Marjela Zajmi Arben Papadhopulli Marjela Zajmi