SEE Cinema Network ka hapur konkursin për zhvillim të projekteve filmike me metrazh të gjatë

SEE Cinema Network (The South Eastern Europe Cinema Network) ka hapur konkursin për mbeshtetje të zhvillimit të projekteve filmike me metrazh të gjatë.

Me poshte do gjeni linkun ku mund te njiheni me rregulloren dhe dokumentacionin perkates qe duhet te plotesoni:
http://nationalfilmcenter.gov.al/index.php/the-south-eastern-europe-cinema-network-see-cinema-network/

Afati i dorezimit te dokumentave prane QKK eshte data 20 Shtator 2019

Ju kujtojme se filmi duhet te jete bashkeprodhim me nje nga shtetet anetare. Nderkohe, dokumentacioni duhet te jete ne gjuhen angleze.

Dokumentacioni te dergohet brenda afatit te percaktuar ne info@nationalfilmcenter.gov.al

Per cdo informacion mund te n’a kontaktoni ne :
E-mail: info@nationalfilmcenter.gov.al
Tel: 04 2 2378-004