Deklaratë për Shtyp

Në kuadër të disa ndryshimeve ligjore të rëndësishme të ndërmarra nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë, në zbatim të platformës së zhvillimeve të reja ligjore e administrative, që Kryetari i institucionit, z. Eduart Makri paraqiti para kineastëve në COD, ka patur disa zhvillime pozitive, pavarësisht debateve, që janë pjesë e procesit demokratik.

Shumica e kryetarëve të shoqatave që përfaqësojnë kineastët shqiptarë, janë shprehur pozitivisht për ndryshimet si dhe mekanizmat e propozuara nga Kryetari Makri, pasi të gjithe janë dakord me përpjekjet për ngritjen e cilësisë dhe forcimin e kontrollit në praktikat ligjore e administrative të prodhimeve kinematografike shqiptare.

Kjo dakortësi reflektohet në marrëveshjet e bëra kohët e fundit midis Kryetarit Makri dhe administratës së drejtuar prej tij dhe kryetarëve të shoqatave të kineastëve.

Me dakordësinë e shumicës absolute të kryetarëve të shoqatave të kineastëve, me urdhërin e Kryetarit nr. 371 Prot., datë 08.07.2019 u ngrit u ngrit Bordi Konsultativ i përbërë me përfqësuesit e shoqatave të kineastëve që do të funksionojë pranë QKK me qëllim, diskutimin dhe propozimin e ndryshimeve të nevojshme në sistemin kinematografik shqiptar.

Procesverbali i mbledhjes së datës 4 Korrik 2019

Urdhëri i Kryetarit të QKK me Nr.371 Prot., i datës 8 Korrik 2019

Kryetari Makri, duke shpresuar se kjo gjë do të vazhdojë edhe në të ardhmen, falënderon shoqatat e kineastëve, që pavarësisht mendimeve të ndryshme dhe debateve të zhvilluara, shfaqin dëshirën dhe vullnetin të ulen në tryezë dhe të debatojnë në menyrë konstruktive. Kjo gjë do të ndryshojë disa praktika të deritanishme, ku grindjet e forta dhe mosmarrëveshjet midis shoqatave kanë penguar dhe pengojnë komunikimin, si dhe vështirësojnë aplikimin e ndryshimeve pozitive.

Kryetari i QKK
Eduart Makri