Thirrje për të aplikuar për anëtar të Këshillit Miratues të Projekteve (animacion)

Qendra Kombëtare e Kinematografisë u bën thirrje ekspertëve vendas dhe të huaj të aplikojnë për t’u bërë anëtarë të Këshillit Miratues të Projekteve (animacion).

Kriteret që duhet të përmbushë çdo kandidat para aplikimit janë:

  • Anëtarët e KMP duhet të jenë kineastë, personalitete të fushës së artit dhe kulturës, të vlerësuar për kontributin e tyre në kinematografi;
  • Të ketë realizuar jo më pak se tre filma artistikë, nga të cilët një të jetë pranuar në konkurim zyrtar në një festival kompetitiv (kategoria A);
  • Të mos ketë precedentë penalë/civilë;
  • Të ketë një figurë të pastër etike;

Afati i fundit i aplikimit është: 15 korrik 2019

Klikoni këtu për të aplikuar


The Albanian National Center of Cinematography opens the call to national and foreign experts, to apply in becoming Members of the Project Selection Committee (animation).

Criteria the applicant must fulfill to be eligible for application:

  • The Members of the PS Committee must be filmmakers, personalities in the field of Art and Culture.
  • Must have realized not less than 3 feature films. At least one of them, must have been in an official competition of an A-Category Film Festival.
  • Must not have been convicted of a crime.
  • Must be an ethical public figure.

Application deadline: July 15th 2019

Click here to apply