«Projekti CIRCE», Hapet thirrja: 9 episode për web

Thirrje ndërkombëtare për prodhimin ekzekutiv të 9 episodeve 10-minutëshe për web, si pjesë e një seriali antropologjik me temën «Journey».
Çdo episod financohet me 20 000 euro.

Ftohen të gjithë producentët e interesuar, të regjistruar pranë QKK-së, të aplikojnë në bashkëpunim me një regjisor nën 35 vjeç.

Kjo iniciativë realizohet në kuadër të Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi dhe financohet nga Fondacioni Apulia Film Commission.

Thirrjen e plotë dhe dokumentat e aplikimit i gjeni në:
https://www.italy-albania-montenegro.eu/circe-international-call-for-the-executive-production-of-9-episodes-of-a-web-series

Për thirrjen e përkthyer në shqip klikoni këtu.

Për informacione të mëtejshme na kontaktoni: info@nationalfilmcenter.gov.al