Mali i Zi është anëtari më i ri i Eurimages

Në mbledhjen e 153-të të Bordit Menaxhues të Euirmages, që sapo përfundoi në kryeqytetin e Gjeogjisë, Tbilisi u miratua pranimi i Malit të Zi si shteti i 39-të anëtar i kësaj Organizate, prej 1 janarit 2019.

Produksionet malazeze mund të fillojnë aplikimet për afatin e ardhshëm të Eurimages.

Ky pranim shënon padyshim një votë besimi mbi industrinë kinematografike Malazeze, Qendrën e re të Filmit Malazez dhe politikave të ngritura prej saj.

I urojmë kolegëve malazezë suksese!

Për njoftimin e plotë klikoni këtu:
https://www.coe.int/en/web/eurimages/-/support-decisions-and-accession-of-a-new-member-state


Montenegro is the newest member Eurimages.

During the 153rd meeting of the Eurimages Board of Management, which just concluded in the Georgian capital of Tbilisi, the decision was taken to officially welcome Montenegro as the 39th member state of this organization, from January 1st, 2019.

This means that Montenegrin productions are eligible to apply for the next deadline of Eurimages.

This admission can be seen without doubt as a vote of confidence to the Montenegrin Film Industry and the newly established Film Centre of Montenegro and its policy-making.

Wishing the colleagues from Montenegro a lot of success.

For the full news please click here:
https://www.coe.int/en/web/eurimages/-/support-decisions-and-accession-of-a-new-member-state