Tri filmat regjisores Xhanfise Keko shfaqen në Danimarkë

Keto dite Kinemateka e Institutit Danez te Filmit me Inisiativen e Producentit Genc Permeti dhe bashkepunimin e Qendres Kombetare te Kinematografise do te shfaqe 3 filma te regjizores tone te mirenjohur Xhanfize Keko.

Xhanfize Keko sherbeu si nje shembull i fuqishem, duke ndikuar qe femrat regjisore te kene zerin e tyre sot ne kinematografine shqiptare, qe per hir te te vertetes jane te shumta ne numer dhe me kontribute artistike per tu admiruar.

Me poshte po sjellim tekstin e shkruar prej kuratorit dhe programatorit te Kinematekes Z. Jesper Andersen, ku hidhet drite per shikuesit daneze mbi autoren Keko, kohen dhe kontekstin politik kur ajo i ka realizuar keto filma.


Datat e Shfaqeve

Tomka dhe Miqtë e Tij
E mërkurë, 7 nëntor 2018, ora 18:30

Mimoza Llastica me parathënie
E mërkurë, 7 nëntor 2018, ora 21:00

Kur xhirohej një film me parathënie
E premte, 9 nëntor 2018, ora 17:00


Përvoja e tri filmave nga regjisorja shqiptare Xhanfise Keko, e vetmja regjisore femër në historinë e filmit shqiptar.
Regjisorja shqiptare Xhanfise Keko (1928-2007) u përqendrua në të gjitha filmat e saj në temat e fëmijëve, dhe shumica e filmave shfaqin aktorët fëmijë në rolet kryesore. Keko është regjisorja e vetme femër në historinë e filmit shqiptar. Filmi i saj ka qenë në dispozicion për një audiencë ndërkombëtare, por tani po fiton më shumë vëmendje.
Të tre filmat, tregon Cinemateka, japin një përshtypje të mirë të prodhimit total të Keko dhe është një mundësi unike për të parë imazhe të gjalla nga Shqipëria gjatë një periudhe kur vendi ishte kryesisht i mbyllur për botën e jashtme.
Në vitin 1944 Shqipëria u bë një shtet komunist i sunduar nga diktatori paranoik Enver Hoxa, i cili në 44 vitet e ardhshme kontrollonte të gjitha fushat e jetës shoqërore shqiptare.
Kur Keko filloi prodhimin e filmit më të famshëm të saj ‘Tomka dhe Shoket e Tij’ (1977), ajo tashmë e kishte vendosur veten si një nga regjisoret në një prej industrive më të rëndësishme të krijuar nga njerezimi. Ndoshta sepse “filmat e fëmijëve” nuk tërhiqnin aq shumë vëmendjen e sistemit, Keko mori mundësinë të eksperimentonte stilistikisht me filmat e saj dhe ajo krijoi mënyra për t’i bërë fëmijët aktorët e saj të vepronin natyrshëm para kamerës.
Për shumë shqiptarë që u rritën nën regjimin e Hoxës, filmat e Kekos ende shkaktojnë kujtime nostalgjike përkundër përmbajtjes ideologjike të filmave dhe përkundër faktit se ato janë prodhuar për një periudhë që shumë preferojnë të harrojnë. Prezantimi i serise se filmave te Xhanfise Kekos realizohet në bashkëpunim me Qendrën Shqiptare të Kinematografise dhe producentin shqiptar Genc Permeti.
Jesper Andersen, Program Editor / Cinemateket


Experience three moving films by Albanian director Xhanfise Keko, the only female director in Albanian film history.
Albanian director Xhanfise Keko (pronounced Jonfeesa Kayko, 1928-2007) focused on all his films on childhood themes, and most of the films feature children’s actors in the lead roles. Keko is the only female director in Albanian film history. Her film has been available to an international audience, but is now gaining more attention.
The three movies, Cinemateket shows, give a good impression of Keko’s total production and is a unique opportunity to see live images from Albania during a period when the country was largely closed to the outside world.
In 1944 Albania became a communist state ruled by the paranoid Stalinist dictator Enver Hoxa, who in the following 44 years controlled all areas of Albanian society life.
When Keko started producing her most famous film ‘Tomka and His Friends’ (1977), she had already established himself as one of the most significant instructors in a man-made film industry. Maybe because “children’s movies” did not attract so much attention from the system, Keko got the opportunity to experiment stylistically with her movies, and she developed ways to make her children actors act naturally in front of the camera.
To many Albanians who grew up under the Hoxa regime, Keko’s films still trigger nostalgic memories despite the ideological content of the films and despite the fact that they are produced for a period that many prefer to forget. The Xhanfise Keko series is realized in collaboration with the Albanian Film Center and the Albanian producer Genc Permeti.
Jesper Andersen, Program Editor / Cinemateket