The Albanian project “The Delegation” supported from EURIMAGES

Projekti shqiptar “Delegacioni” me skenar nga Artan Minarolli dhe regji Bujar Alimani, bashkëprodhim me Francën, Greqinë dhe Kosovën, fiton mbështetje në mbledhjen e 146-të të Eurimages.
Në Strasbourg, në sesionin plenar të Mbledhjes së 146-të të Bordit Menaxhues të Eurimages, projekti shqiptar u rendit i pari në votimin përfundimtar të 48 projekteve aplikuese. Prezantimi i projektit si fitues i fondit, u prit me duartrokitje nga përfaqësuesit e 37 shteteve anëtare të Eurimages.
Filmi është financuar më parë nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë së Shqipërisë, Francës, Greqisë dhe Kosovës si dhe nga Media Programme.
Filma të tjerë shqiptarë që kanë fituar mbështetjen e EURIMAGES:
 • Amnistia – Bujar Alimani
 • Agon – Robert Budina
 • Bota – Iris Elezi & Thomas Logoreci
 • Dita zë fill – Gentian Koçi
 • Delegacioni – Bujar Alimani
Projekte me minoritet shqiptar:
 • Sworn Virgin – Laura Bispuri
 • Forgive us our debts – Antonio Morabito
 ……………………………………………………………………………………………
The Albanian project “The Delegation”, written by Artan Minarolli and directed by Bujar Alimani, a co-production with France, Greece and Kosovo, was supported at the 146th meeting of EURIMAGES.
In Strasbourg, at the Plenary Session of the 146th Meeting of the Eurimages Board of Management, the Albanian project scored the highest amidst 48 applying projects.
The film has been already supported by the Film Centers of Albania, France, Greece, Kosova and had also won the development support of the Media Programme.
 Other Albanian films supported by EURIMAGES:
 • Amnesty – Bujar Alimani
 • Agon – Robert Budina
 • Bota – Iris Elezi & Thomas Logoreci
 • Daybreak – Gentian Koçi
 • The Delegation – Bujar Alimani
 Projects with Albanian minority:
 • Sworn Virgin – Laura Bispuri
 • Forgive us our debts – Antonio Morabito