Për të gjithë të interesuarit në konceptimin e muzikës për projektet e tyre filmike

Për të gjithë të interesuarit në konceptimin e muzikës për projektet e tyre filmike: 
Aleksander Peçi
Kompozitor / Profesor i Kompozicionit
në Fakultetin e Muzikës (UART), Tiranë
Anëtar i SACEM. Mjeshtër i Madh
Kryetar i Fondacionit për Zhvillimin e Kompozicionit
President i Pianodrom IPF
www.youtube.com/aleksanderpeci
aleksanderpeci@gmail.com
0674022490
Elvis Peçi
Kompozitor, Pianist, Producent
Docent në Fakultetin e Muzikës, Tiranë.
Anëtar i ASCAP
Kryetar i Broadway Albania
www.BroadwayAlbania.com
www.kabaland.al
elvis.peci@gmail.com
0694025149
Mund të kontaktoni me email ose telefon.