Albanian success stories 2016, Creative Europe Media Sub Programme

Albanian success stories 2016
Creative Europe Media Sub Programme direct beneficiaries
 • Call for proposal “DISTRIBUTION selective scheme” 
 • Company: EMPIRE SHPK ( Imperial Cinema Network”
 • Project: PHANTOM BOY
 • Contribution by the European Commission for Albanian Applicant: 3.000 euro
 • Call for proposal “DEVELOPMENT of Single Project” 
 • Company: ART FILM
  Project: THE DELEGATION
 • Contribution by the European Commission for Albanian Applicant: 30.000,00
 • Call for proposal “Audience Development” 
 • Lead partner: “AL Cine” Greece. 
 • Albanian Project Partner: Adriapolis Institute & Tirana International Film Festival. 
 • Project title: “Cine Caravan: Culture City Cinema”
 • Total project budget: 56.000 Euro
 • Contribution by the European Commission for the Albanian applicant: 9.600 Euro
 • Call for proposal : Support for Online Distribution
 • Lead Partner: South East Platform Cinema
 • Albanian Partner : Tirana Film Institute
 • Total Project budget : 58.000 Euro
 • Contribution by the European Commission for the Albanian applicant: 14.000 Euro
Total mbeshtetje ne menyre direkte : 56.000 EuroAlbanian success stories 2016
Creative Europe Media Sub Programme direct beneficiaries
 • Iris Elezi – burse studimi afat shkurter, ndjekia e nje workshop nga MAYA mbeshtetur nga programi Evropa Krijuese.- vlera e mbeshtetje se pjesshme = 4.500 Euro
 • Andamion Murataj + Dirtan Huqi – zhvillimi I skriptit per projektin Contramano – mbeshtetur nga TRUCTURAL CONSTELLATIONS is proposed by FOCAL Swis, the Norwegian Film Institute, the Swedish Film Institute, the Austrian Film Institute and the Wajda School (Poland) and is supported by the Compensating Measures of the Federal Office of Culture FOC/MEDIA Desk Suisse. Vlera e mbeshtetjes e pjeshme = 5.000 euro
 • Lediona Kasapi – Burse per kurs studimi, mbeshtetje e plote. Nga Erich Pomer Institute vlera e plote e mbeshtjetes = 9.000 euro
 • Belina Jano, mbeshtetje e pjesshme e burses per te ndjekur studimet prane EAVE Producers Workshop 2017. Vlera e pjesshme e mbeshtetjes = 4.000 euro
Total mbeshtetje ne menyre indirekte  : 22.500 Euro


Total per te dyja perfitimet 
direkt dhe indirekt 78.500 Euro