MIA – Mercato Internazionale


Pjesëmarrja e Kryetarit të QKK Ilir Butka në “MIA- Italian Market of Audiovisual ”, Romë, Itali.

Marrëveshja paraprake me Ministrinë e Kulturës Itali MIBACT për të bashkëfinancuar nje fond për zhvillimin e projekteve të përbashkëta Shqiperi-Itali.


Pjesëmarrja e producentit Andamion Murataj në workshopin e organizuar nga “MAIA” në Sardenjë, Itali dhe më pas në seksionin e organizuar në MIA Rome, Itali.