14 Filma të gjatë, 5 Filma të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 5 Festivale Filmi


Financimet e QKK per vitin 2016

 • Aplikuan ne QKK 81 projekte filmike.
 • Pas proçesit të vlerësimit fitojnë të drejtën për financim 40 projekte. 
 • 14 Filma me metrazh të gjatë, 5 Filma me metrazh të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 5 Festivale Filmi


 • 4 Filma me metrazh të gjatë
 • 4 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
 • 4 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
 • 2 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
 • 3 Filma me metrazh të shkurtër 
 • 2 Filma me metrazh të shkurtër Indipendent 
 • 6 Dokumentarë
 • 4 Filma të Animuar
 • 6 Filma të Animuar (Indipendentë)
 • 5 Festivale Filmi