Eurimages, per here te pare financim produksioneve eksperimentale dhe mbeshtetje per postproduksion

Eurimages merr nje vendim mjaft te rendesishem i cili ka ne fokus format e reja te shprehjes artistke ne kinematografi duke i dhene nje hapesire te veçante produksioneve eksperimentale dhe mbeshtetjen te postproduksionit per filmat qe kane mbaruar xhirimet, gje qe nuk ishte e parashikuar me pare ne skemen e financimit. Bravo Eurimages, bravo Roberto Olla. QKK ka aplikuar kete skeme te re financimi nepermjet fondit per filmin indipendent qe po funksion prej dy vjetesh. Perfitues te ketij fondi kane qene produksionet me kurajshme qe jane financuar me shifra minimale per filma te gjate, filma te shkurter, dokumentare dhe te animuar. QKK eshte duke studiuar edhe mundesine per financimin e fazes se postproduksionit per filmat qe kane mbaruar xhirimet me vetefinancim duke ndjekur vizionin e Eurimages.