EURO MEDITERRANEAN COPRODUCTION FORUM 2015

Momente nga prezantimi i projektit te filmit shqiptar NDERKOMBETARET 
ne FORUMIN E BASHKEPRODHIMIT EURO MESDHETAR ne Lece, Itali