Creative Europe – find partner

Te nderuar aplikante ne projektet e Creative Europe – Evropa Krijuese

Disa prej Zyrave te Creative Europe – Evropa Krijuese ne te gjithe Evropen, kane krijuar faqe te dedikuara interneti ku ju mund te kerkoni per partnere, Sic e dini, ne thirjen Cooperation Projects te nen programit Kultura, por edhe ne shume thirje te tjera te nen programit media, kerkohet aplikimi me minimumi dy ose me shume pertnere. Me poshte gjeni dy faqe evropiane ku mund te kerkoni partnere

http://www.creativeeuropeuk.eu/find-partner

Ne rast se asnje prej ketyre faqeve nuk ju vjen dot ne ndihme atehere me poshte gjeni edhe faqen zyrtare te te gjitha kontakteve te Creative Europe Desks – Zyrave ndihmese te Evropes Krijuese ( Culture and Media) ne te gjithe Evropen, te cileve mund t`iu drejtoheni per te gjetur partnere te ndryshem ne te gjithe evropen.

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm