FORUM – IL CINEMA NELLA REGIONE JONICO ADRIATICO – OFFF – OTRANTO FILM FUND FESTIVAL

FORUM – IL CINEMA NELLA REGIONE JONICO ADRIATICO
OFFF – OTRANTO FILM FUND FESTIVAL


Oggi, a conclusione del Forum, i rappresentanti dei diversi Paesi Balcanici presenti a #festivalofff hanno firmato una lettera d’intenti per la costituzione del Balkan Film Fund, uno strumento che favorisca e valorizzi la cooperazione culturale e soprattutto cinematografica tra i diversi Paesi firmatari e gli altri Paesi europei, prima tra tutti l’Italia. Offf è anche questo: sviluppo di nuove idee che facciano bene al cinema almeno quanto il cinema fa bene a noi!


Oggi, sabato 19 settembre, a conclusione del FORUM – IL CINEMA NELLA REGIONE JONICO ADRIATICO. I territori, le storie e le politiche” svoltosi durante la settima edizione di OFFF – OTRANTO FILM FUND FESTIVAL è stata siglata una lettera di intenti per la costituzione di un fondo comune (Balkan Film Fund) tra Albania, Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Romania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Grecia, Montenegro e Kosovo. Obiettivo del Balkan Film Fund è quello di favorire in una prospettiva di integrazione europea e cooperazione culturale, il rafforzamento di un sistema produttivo e distributivo comune tra le cinematografie dei Paesi dell’area balcanica e gli altri Paesi Europei con particolare riferimento all’Italia. L’iniziativa costituisce un’opportunità di rafforzamento dei processi di sviluppo delle industrie culturali in una visione condivisa di valori, di futuro e di ruolo rispetto all’Europa e alla regione jonico – adriatica, di cui il cinema è capace.

I presenti al FORUM: Lavinia Puzzovio (vice – sindaco di Otranto), Ilir Butka (Albanian National Center of Cinematography), Luigi De Luca (Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce), Roland Seiko (Istituto Luce Cinecittà), Hrvoje Hribar (Croatian Audiovisual Centre), Ilija Subotic (Government of Montenegro – Advisor for audiovisual works), Armin Hadzic (CineLink Coproduction market, Sarajevo Film Festival), Alberto La Monica (Direttore del Forum di Coproduzione Euro Mediterranea), Mario La Torre (Membro dell’Audiovisual Working Party del Consiglio dell’UE), Chiara Eleonora Coppola (Componente Consulta Territoriale per le Attività Cinematografiche MiBACT, componente CdA Abulia Film Commission).

Oggi, sabato 19 settembre, a conclusione del “FORUM – IL CINEMA NELLA REGIONE JONICO ADRIATICO. I territori, le storie e le politiche” svoltosi durante la settima edizione di OFFF – OTRANTO FILM FUND FESTIVAL è stata siglata una lettera di intenti per la costituzione di un fondo comune (Balkan Film Fund) tra Albania, Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Romania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Grecia, Montenegro e Kosovo. Obiettivo del Balkan Film Fund è quello di favorire in una prospettiva di integrazione europea e cooperazione culturale, il rafforzamento di un sistema produttivo e distributivo comune tra le cinematografie dei Paesi dell’area balcanica e gli altri Paesi Europei con particolare riferimento all’Italia. L’iniziativa costituisce un’opportunità di rafforzamento dei processi di sviluppo delle industrie culturali in una visione condivisa di valori, di futuro e di ruolo rispetto all’Europa e alla regione jonico – adriatica, di cui il cinema è capace.

Ne OTRANTO FILM FUND FESTIVAL u promovua inisiativa e QENDRES KOMBETARE TE KINEMATOGRAFISE per krijimin e FONDIT BALLKANIK TE FILMIT ne partneritet me APULIA FILM COMMISSION dhe shprehjen e interesit nga ISTITUTO LUCE.
Te pranishem ne panel ishin perfaqesues nga qendrat kinematografike te ballkanit, Shqiperi, Kroaci, Bosnje, Montenegro, si edhe perfaqesues nga Ministria Italiane e Kultures, Istituto Luce, Apulia Film Commission, Fondacioni Mesdhetar i Kultures dhe Komuna e Otrantos

Ne OTRANTO FILM FUND FESTIVAL per te prezantuar kinematografine shqiptare me filmin BOTA, bashkeprodhim Itali-Shqiperi, i financuar nga Qendra Kombetare e Kinematografise dhe Ministria Italiane e Kultures.
Ishin prezent ne projeksionin e filmit regjisorja e filmit Iris Elezi, producentja Sabina Kodra dhe kryetari i QKK-se Ilir Butka.
Ne fjalen e tij z. Butka nenvizoi rendesine e bashkeprodhimit kinematografik midis shqiperise dhe italise dhe perfitimet dypaleshe ne kete proces

Tra poco, nella Sala Triangolare del Castello Aragonese, si terrà il Forum “IL CINEMA NELLA REGIONE ADRIATICO-IONICA. Il territorio, le storie, le politiche”. Con interventi di relatori italiani e dei Paesi Balcanici, si parlerà, tra l’altro, delle esperienze – passate e future – di cooperazione per le coproduzioni cinematografiche internazionali nella “macro-regione” adriatico-ionica, del tax credit e dell’importante aiuto delle Istituzioni nella valorizzazione del linguaggio del cinema, linguaggio universale sempre in grado di superare ogni frontiera.

#FestivalOfff #ComunediOtranto #salentowebtv

I territori, le storie, le politiche al centro del forum in corso qui al Castello di #Otranto nell’ambito di Otranto Film Fund Festival 2015. “Questo è un luogo in cui accadono cose preziose, si stringono grandi intese,” spiega nel suo intervento Luigi De Luca (Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce), “se oggi siamo qui è proprio per continuare un cammino che intreccia esperienze nella Regione ionico adriatica.” Hrvoje Hribar (Croatian Audiovisual Center) spiega: “In Croazia stiamo iniziando a scoprire questa vostra terra e le ragioni che ci uniscono ben oltre il mare.” Tra gli intervenuti anche Ilir Butka (Albania Film Institute), Ilija Subotic (Government of Montenegro-Advisor for Audiovisual works), Armin Hadzic (CineLink Co-production Market, Sarajevo Film Festival), Alberto La Monica (direttore del Forum di Coproduzione Euro Mediterraneo).

Il secondo film in rassegna questa sera sarà, alle 22:30, “Bota Cafè”, (100’) di Iris Elezi e Thomas Logoreci, coproduzione italo-albanese, anno 2014. Introducono: il critico Luigi Abiusi, la regista Iris Elezi, la produttrice Sabina Kodra e il caro amico di OFFF Ilir Butka, dell’Albania Film Institute.
www.otrantofilmfundfestival.it/1/programma-2015/
#festivalofff #soloaotranto

***
Në qoftë se Shqipëria anëtarësohet në këtë projekt, duke qenë se buxheti i vendeve ballkanike është disa herë më i madh se ai i yni, do kemi përfitime në shifra më të mëdha se kontributi që ne japim. Duke fituar tashmë reputacionin e një vendi me shumëllojshmëri hapësirash favorizuese për filmin, Shqipëria konsiderohet avantazh për producentët e huaj të filmave për shkak të klimës, burimeve natyrore, varieteteve të vendeve, pozitës së favorshme gjeografike, kulturës ende të pazbuluar mirë, talenteve të reja dhe mbi të gjitha traditës së veçantë mijëra vjeçare të ruajtur në trevat shqiptare. Bashkëpunimi me producentë ballkanas me prejardhje shqiptare do ketë impakt më të madh në fushën e kinematografisë shqiptare.
Nga pikëpamja financiare këto projekte do të garantojnë një interes të mirëfilltë financiar prej miliona euro që investohen në territorin shqiptar duke ju përgjigjur edhe politikave të qeverisë për tërheqjen e investimeve të huaja në vendin tonë. Në strategjinë e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë kemi parashikuar një politikë aktive për rritjen e këtyre investimeve duke krijuar të gjithë hapësirën juridike dhe fiskale konkuruese me vendet e tjera të rajonit të cilat tashmë kanë bërë hapat e tyre në këtë drejtim.
Shqipëria aspiron të bëhet një faktor konsistent në rajon, duke mbartur një reputacion filmik interesant në nivel rajonal dhe më gjerë. Në optikën e sotme, filmi shqiptar duket sa dinjitoz në udhën e përshkruar, po aq ambicioz për të propozuar një kinematografi të re energjike plot me tema interesante të cilat shpesh ngjallin interes tek krijuesit dhe producentët ndërkombëtare. Anëtarësimi në bashkëpunimin rajonal,ku përfshihen fondi minoritar, fondi për shqiptarët jashtë teritorit shqiptar dhe fondi për filmat e huaj që xhirohen në Shqipëri nëpërmjet parimit të reciproritetit do integrojë vendin tonë në kinemanë botërore nëpërmjet angazhimeve dhe bashkëpunimit me kinemanë ballkanike.
Kjo përqasje korenspondon me pritshmëritë e gjithë partnerëve europianë të cilët e shohin bashkëpunimin rajonal si çelësin e integrimit të vendit në Europë. Kinematografia është e nxitur nga partnerët tanë të bëjë hapat e duhura në këtë drejtim duke siguruar të gjithë mbështetjen financiare europiane për projekte të tilla dhe këtë e kemi konfirmuar në takimet zyrtare, në forume dhe aktivitete që kanë në fokus pikërisht nxitjen e kësaj politike integruese në kinematografi.
Nga sa thame më lart QKK është duke ndërtuar projekte ambicioze si laboratori ballkanik i filmit dokumentar dhe artistik në partneritet me Istituto Luce dhe qendrat kinematografike të Ballkanit, i cili do të mundësojë realizimin e dokumentarëve me temë ballkanike duke e kthyer Shqipërinë në një qendër kinematografike të rëndësishme për rajonin.
Ne synojmë të organizojmë aktivitete komplekse në bashkëpunim me qendrat kinematografike ballkanike në të cilat do të marrin pjesë kineastë të rinj nga rajoni, ku vlen të përmenden:

Krijimi i databazës ballkanike të produksioneve të mbaruara dhe atyre që janë në proçes
Databazë e aktorëve ballkanikë
Databaze e stafeve profesionale ballkanike
Databazë e serviseve ballkanike
Databazë e studiove ballkanike
Databazë e shkollave ballkanike të filmit
Databazë e festivaleve ballkanike të filmit
Konkurse për zhvillim projektesh ballkanike
Workshop-e dhe aktivitete të tjera formuese
Partnerët e mundshëm:

QKK
Instituto Luce, Itali
Apulia Film Commission
Istituto Culture Mediterrane
Festivalet shqiptare të filmit
Në vijim të Vendimit të Këshillit të Ministrave për ndryshimin në statusin e QKK-së hapen detyrime të reja ndaj fondit ballkanik, fondit minoritar, fondit nga shqiptarët jashtë territorit shtetëror, Tax Rebate per film e ha qe realizojne xhirimet ne vendin tone.

Fondi ballkanik
Fondi minoritar
Fondi nga shqiptarët jashtë territorit shtetëror
Tax Rebate per film e ha qe realizojne xhirimet ne vendin tone

Inisiativa e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë për krijimin e Fondit Ballkanik u promovua në Otranto Film Fund Festival. Kjo inisiativë ndërmerret në partneritet me Apulia Film Commission dhe shprehjen e interesit nga ISTITUTO LUCE.
Të pranishëm në panel ishin përfaqësues nga qendrat kinematografike të Ballkanit, Shqiperi, Kroaci, Bosnje, Montenegro, si edhe përfaqësues nga Ministria Italiane e Kultures, Istituto Luce, Apulia Film Commission, Fondacioni Mesdhetar i Kultures dhe Komuna e Otrantos.