Momente nga Takimi informues per Programin Media te Evropes Krijuese – thirrja per propozime “Shperndarja e Filmit ” qe u organizua nga Media Desk Albania dhe Qendra Kombetare e Kinematografise ne Ministrine e Kultures.