Vendim i KMP-së, dt. 11.05.2015

Vendim i KMP-së, dt. 11.05.2015


Këshilli i Miratimit tëProjekteve, i përbërë nga zotërinjtë:
 • Dritan HUQI, Kryetar
 • Artur DAUTI, Anëtar
 • Bashkim HOXHA, Anëtar
 • Dionis PAPADHIMITRI, Anëtar
 • Fatos BAXHAKU, Anëtar
 • Ndriçim XHEPA, Anëtar
 • Stefan ÇAPALIKU, Anëtar
 u mblodhën sot, më datë 11.05.2015, për të shqyrtuar projektet kinematografike për filma artistikë metrazh i shkurtër të kategorisë Indipendent.
Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve, ka kualifikuar për konkurim projektet:
 1. “Buka”, skenari dhe Regjia Blerta KELMENDI, bazuar në tregimin e Wolfgang Borchert, paraqitur nga shtëpia kinematografike “90 Production” shp.k.
 2. “Bon Appetit”, skenari dhe regjia Erenik BEQIRI, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Anima Pictures” sh.p.k.
 3. “Civilizim”, skenari dhe regjia Ermela TELI, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Bunker Film+” sh.p.k.
 4. “Dahlia Noir”, skenari dhe regjia Andi BAHOLLI, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Kinostudio Dardan” sh.p.k.
 5. “Dy Shokët”, skenari Xhosli RAMA, regjia Vivian RAMA, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Erë Film” sh.p.k.
 6. “Jetë Përballë”, skenari dhe regjia Viron BABOCI, paraqitur nga shtëpia kinematografike “d’Art”.
Sipas përcaktimit të bërë në rendin e ditës, producentët dhe autorët e projekteve në konkurim prezantuan projektet e tyre. Më pas KMP, diskutoi për projektet. Pas kryerjes së procedurës së votimit, Këshilli i Miratimit të Projekteve
V E N D O S I:
T’ipropozojëKryetarittëQendrësKombëtaretëKinematografisëfinancimin e projektitpër film artistik me metrazhtëshkurtër- Indipendent:
 1. “Buka”, skenari dhe Regjia Blerta KELMENDI, bazuar në tregimin e Wolfgang Borchert, paraqitur nga shtëpia kinematografike “90 Production” shp.k.