90 mije euro per 3 Shtepi Filmike shqiptare, fituese ne Projektin MEMORIA, (Bari, Itali)

Jane publikuar rezultatet e konkursit per Projektin Memoria qe organizon Apulia Film Commission. Nga rreth 50 projekte ne konkurim 6 prej tyre kane fituar, nga te cilat 3 jane projekte te prezantuara nga shtepite filmike shqiptare me producente shqiptare. Nje bilanc shume pozitiv kur mendojme qe cdonjeri prej projekteve fiton te drejten per tu financuar me maksimumin 30 mije Euro. Pra kemi te bejme me rreth 90 mije euro qe vijne si kontribut i asaj qe ne e kemi konsideruar si fonde alternative te cilat i bashkangjiten buxhetit tone te fondeve publike. Pjesemarrja me te drejta te plota te shtepive filmike shqiptare ne kete konkurs eshte rezultat i Protokollit te Bashkepunimit qe u firmos ne shtator te vitit te kaluar ne Otranto, midis Qendres Kombetare te Kinematografise dhe Apulia Film Commission.

Konkursi per Projektin Memoria ishte deshmia e pare e avantazheve qe solli ky Protokoll Bashkepunimi.


Linku i Protokollit te Bashkepunimit i nenshkruar midis Qendres kombetare te Kinematografise dhe Apulia Film Commission: