Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

vendime kmp KËSHILLI MIRATUES I PROJEKTEVE Keshilli Miratues i Projekteve, ne te tria gjinite e filmit (artistik, dokumentar dhe te animuar), vlereson dhe perzgjedh projektet nga pikpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ia paraqet kryetarit per miratim. Këshilli Miratues i Projekteve ( KMP) zgjidhet një herë në cdo 2 vjet, nga shoqatat e kineastëve. Ai përbëhet nga 9 anëtarë, 2 nga të cilët janë zëvendësues. Ketu do të gjeni të gjitha vendimet e fundit të Këshillit Miratues të Projekteve të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë.


Këshilli i Miratimit të Projekteve është i përbërë nga zotërinjtë: 

  • Z. Artur DAUTI, propozuar nga Shoqata e Krijuesve të Animacionit Shqiptar “Albanimation”. (anëtar)
  • Z. Elvis Hoxha, propozuar nga Shoqata “Lumiere”. (anëtar)
  • Z. Dionis PAPADHIMITRI, propozuar nga Shoqata e Kineastëve të Rinj “Belmond”. (anëtar)
  • Z. Dritan HUQI, propozuar nga shoqata “Albanian Producers and Filmmakers Association”. (kryetar)
  • Z. Fatos BAXHAKU, propozuar nga shoqata “Lidhja e Kineastëve të Filmit Dokumentar”. (anëtar)
  • Z. Stefan ÇAPALIKU, propozuar nga shoqata “Universal Film Albania”. (anëtar)
  • Z. Ndriçim Xhepa, propozuar nga shoqata “Shoqata e Kineastëve Shqiptarë”. (anëtar)

Për informacion më të detajuar mbi secilin anëtar klikoni këtu.