Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Anëtarët e Këshillit Miratues të Projekteve të filmit artistik dhe dokumentar pranë QKK-së.

Z. Petrit BECI
Z. Genc PËRMETI
Z. Esat IBRO
Z. Eduard MAZI
Z. Agim POÇARI
 
 
Anëtarët e Këshillit Miratues të Projekteve të filmit të animuar pranë QKK-së. :
 
Znj. Suzana VARVARICA KUKA
Z. Adrian ISUFI
Znj. Alda BARDHYLI
Z. Helidon HALITI
Z. Besnik SHPATA