Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

informacion ok ok REALIZIMI I PROJEKTEVE NË VITE

Në periudhën kohore 1997 – 01.05.2014, QKK ka financuar 222 projekte filmike

  EMERTIMI financuar perfunduar Ne vazhdim
1 Projekte për filma artistike te gjate 28 27 1
2 Projekte per film artistik veper e pare 7 6 1
2 Projekte për filma artistike te shkurter 33 33
4 projekte për filma dokumentare 74 73 1
5 projekte per filma te animuar 48 47 1
6 projekte te tjera,festivale etj 31 31
    222 118 4