STAFI

Kryetari 

Ilir Butka
ilir.butka@nationalfilmcenter.gov.al                                        


Drejtoria e Projekteve

Arben Lami – Drejtori i Drejtorisë së Projekteve
arben.lami@nationalfilmcenter.gov.al

Shqiponja Dauti – Specialiste Juriste
shqiponja.dauti@nationalfilmcenter.gov.al
Majlinda Tafa – Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Shtypin
info@nationalfilmcenter.gov.al
Kozeta Kullakshi – Specialiste për Projektet
kozeta.kullakshi@nationalfilmcenter.gov.al
Mikelo Xhemo – Arshivist
mikelo.xhemo@nationalfilmcenter.gov.al


Sektori i Shërbimeve të Brendshme

Marjela Zajmi – Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve
marjela.zajmi@nationalfilmcenter.gov.al

Eda Hazisllari – Specialiste, Inspektor për Projektet, Menaxher
eda.hazisllari@nationalfilmcenter.gov.al

Endri Prifti – Specialist shërbimesh
endri.prifti@nationalfilmcenter.gov.al