Stafi

Kryetari

Eduart Makri
eduart.makri@nationalfilmcenter.gov.al


Drejtoria e Projekteve

Arben Lami
Drejtori i Drejtorisë së Projekteve
arben.lami@nationalfilmcenter.gov.al

Shqiponja Dauti
Specialiste Juriste
shqiponja.dauti@nationalfilmcenter.gov.al

Majlinda Tafa
Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Shtypin
info@nationalfilmcenter.gov.al

Kozeta Kullakshi
Specialiste për Projektet
kozeta.kullakshi@nationalfilmcenter.gov.al


Sektori i Shërbimeve të Brendshme

Marjela Zajmi
Përgjegjëse e Sektorit të Shërbimeve
marjela.zajmi@nationalfilmcenter.gov.al

Eda Hazisllari
Specialiste, Inspektor për Projektet, Menaxher
eda.hazisllari@nationalfilmcenter.gov.al

Endri Prifti
Specialist
endri.prifti@nationalfilmcenter.gov.al