Shoqatat e kineastëve

Shoqatat e kineastëve krijohen me vullnetin e lirë të anëtarëve të tyre krijues e realizues dhe mbrojnë interesat artistike dhe ekonomike të këtyre anëtarëve.

Komuniteti i kineastëve shqiptarë në Shqipëri është organizuar në katër shoqata kineastësh:

Shoqata
e Kineastëve Shqiptarë “LUMIERE”
Kryetar
Kujtim ÇASHKU
Kontakt: info@shkshl.org
Shoqata
e kineastëve Shqiptarë

Kryetar
Ndriçim XHEPA
Kontakt: +355 4 229 893
Shoqata
“Krijuesit e Animacionit Shqiptar – Albanimacion”
Kryetar
Artan MAKU Kontakt: artanmaku@yahoo.com
Shoqata
“Lidhja e kineastëve të filmit dokumentar”
Kryetar
Esat IBRO
Kontakt: olsiibro@yahoo.com
Shoqata
“Albanian Producers and Filmmakers Association”

Kryetar
Dritan Huqi
Kontakt: apfa.info@gmail.com
Shoqata
“Universal Albanian Cinema”

Kryetar
Pluton VASI
Kontakt: nivan@icc-al.org
Shoqata
e kineastëve të Rinj – Belmond

Kryetar
Jonid JORGJI
Kontakt: jjorgji@gmail.com