QKK Logo/ ANCC Logo

Producenti është i detyruar që në kreditet e prezantimit dhe të mbylljes së filmit, të shfaqë:
a) Logon e Qendrës, sipas formatit të përcaktuar.
b) të shkruhet në jo më pak se katër sekonda në titrat e hapjes së filmit:
“ME FINANCIMIN E QENDRËS KOMBËTARE TË KINEMATOGRAFISË”
c) në gjithë materialin publicitar të filmit si postera, fletë palosje, ftesa, spote televizive apo në media, të përmendë pjesëmarrjen e Qendrës në mënyrë të qartë (jo konvencionale).

***

The Producer is obliged:
a) to include at Film’s credits the ANCC’s logo, opening and closing credits.
b) to write not less than four (4) seconds at the Film’s opening subtitles:
“WITH THE FINANCIAL SUPPORT OF THE ALBANIAN NATIONAL CENTER OF CINEMATOGRAPHY”
c) The Producer is obliged to mention clearly the ANCC’s financial support in all promotional materials of the Film (such as posters, leaflets, invitations, media and TV spots etc.)

Shkarko logon/ Download the logo:

QKK ANCC gray

 

 

 

 

 

 


QKK ANCC black