QKK | Fakte dhe shifra

Që nga krijimi në vitin 1997 deri më sot (20 vjet) QKK ka financuar 313 filma nga të cilat 183 prej tyre jane financuar në periudhën 1997 – 2014.

Këta filma i përkasin kategorive të mëposhtme:

28 filma të gjatë
33 filma të shkurtër
74 filma dokumentarë
48 filma të animuar

Mesatarisht gjatë 17 viteve (1997 – 2014) janë financuar çdo vit rreth 11 filma:

2 filma të gjatë
2 filma të shkurtër
4 filmA dokumentarë
3 filma të animuar

Vetëm gjatë 4 viteve të fundit (2015-2018) janë financuar 130 filma në total, nga të cilet:

51 filma të gjatë,
37 filma te shkurtër
23 filma dokumentarë
19 filma të animuar

Mesatarisht gjatë 4 viteve (2015-2018) janë financuar çdo vit rreth 37 filma, nga të cilët:

17 filma të gjatë
9 filma të shkurtër
6 filma dokumentarë
5 filma të animuar

Pra, vetëm në 4 vitet e fundit janë financuar rreth 1/3 e filmave në total të financuar gjatë 20 vjetëve të funksionimit të QKK-së.

Gjatë 4 viteve 2015 – 2018 janë financuar më shumë filma të gjatë se sa në periudhën 1997 – 2014, (51 filma përkundrejt 28 filma).


QKK| Filmat e financuar për vitin 2015

Aplikuan për fonde 78 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 37 projekte:

12 Filma të gjatë, 10 Filma të shkurtër, 4 Dokumentarë, 3 Filma të Animuar,

4 Zhvillim projekti, 4 Festivale Filmi
4 Filma me metrazh të gjatë
3 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
3 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
2 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
4 Filma me metrazh të shkurtër
6 Filma me metrazh të shkurtër Indipendent
1 Dokumentar
3 Dokumentarë Indipendentë
3 Filma të animuar
4 Zhvillim projekti
4 Festivale Filmi

Mosha mesatare e fituesve 41 vjec
18 regjisorë të financuar aplikojnë për herë të parë në QKK
30% e regjisorëve fitues janë femra.


QKK | Filmat e financuar për vitin 2016

Aplikuan ne QKK 81 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 43 projekte:
15 Filma të gjatë, 4 Filma të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 6 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë
4 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
4 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
3 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
3 Filma me metrazh të shkurtër
1 Film me metrazh të shkurtër Indipendent
6 Dokumentarë
4 Filma të Animuar
6 Filma të Animuar Indipendentë
6 Festivale Filmi

Mosha mesatare e regjisorëve të financuar 40 vjec.


QKK| Filmat e financuar për vitin 2017

Aplikuan në QKK 63 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 56 projekte:
24 Filma të gjatë, 15 Filma të shkurtër, 8 Filma dokumentarë, 2 Filma të animuar, 7 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë
7 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
4 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhim minoritar)
7 Filma me metrazh të gjatë Indipendent
2 Filma me metrazh të gjatë, pasprodhim
7 Filma me metrazh të shkurtër
7 filma me metrazh të shkurtër Indipendent
1 Film me metrazh të shkurtër pasprodhime
7 Filma dokumentarë
1 Film dokumentar Indipendent
1 Film i animuar
1 Film i animuar Indipendent
7 Festivale Filmi


QKK| Filmat e financuar për vitin 2018

Në thirrjen e I (mars 2018) aplikuan në QKK  42 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 22 projekte:

8 Filma me metrazh të shkurtër
5 Filma dokumentarë
4 Filma të animuar
5 Festivale Filmi

Shenim: Janë akoma për t’u vlerësuar projektet e bashkëprodhimeve minoritare, projektet për film të gjatë si dhe projektet për kategorinë e filmit indipendent për vitin 2018


Statistika për 8-mujorin e vitit 2018

Tabelat e monitorimit të 8-mujorit të vitit 2018