QKK | Fakte dhe shifra

Që nga krijimi në vitin 1997 deri më sot (21 vjet) QKK ka financuar 319 filma
Vetëm gjatë 4 viteve të fundit (2015-2018) janë financuar 135 filma

Që nga krijimi në vitin 1997 deri më sot (21 vjet) janë financuar 90 filma te gjate
Vetëm gjatë 4 viteve të fundit (2015-2018) janë financuar 56 filma te gjate

1997 – 2014, (17 vjet) janë financuar 34 filma të gjatë
2015 – 2018 (4 vjet) janë financuar 56 filma të gjatë

Mesatarisht gjatë 17 viteve (1997 – 2014) janë financuar çdo vit rreth 11 filma
Mesatarisht gjatë 4 viteve (2015-2018) janë financuar çdo vit rreth 34 filma

…………………………………………………………………………………..


Që nga krijimi në vitin 1997 deri më sot (20 vjet) QKK ka financuar 319 filma,
nga të cilat 187 prej tyre jane financuar në periudhën 1997 – 2014

Këta filma i përkasin kategorive të mëposhtme:

34 filma të gjatë

33 filma të shkurtër

72 filma dokumentarë

48 filma të animuar


Mesatarisht gjatë 17 viteve (1997 – 2014) janë financuar çdo vit rreth 11 filma:

2 filma të gjatë

2 filma të shkurtër

4 filmA dokumentarë

3 filma të animuar


Vetëm gjatë 4 viteve të fundit (2015-2018) janë financuar 135 filma në total, nga të cilet:

56 filma të gjatë,

37 filma te shkurtër

23 filma dokumentarë

19 filma të animuar


Mesatarisht gjatë 4 viteve (2015-2018) janë financuar çdo vit rreth 34 filma, nga të cilët:

14 filma të gjatë

9 filma të shkurtër

6 filma dokumentarë

5 filma të animuar

…………………………………………………………………………………..


QKK| Filmat e financuar për vitin 2015

Aplikuan ne QKK 78 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 37 projekte:

12 Filma të gjatë, 10 Filma të shkurtër, 4 Dokumentarë, 3 Filma të Animuar,

4 Zhvillim projekti, 4 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë

3 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

3 Filma me metrazh të gjatë Indipentent

2 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)

4 Filma me metrazh të shkurtër

6 Filma me metrazh të shkurtër Indipendent

1 Dokumentar

3 Dokumentarë Indipendentë

3 Filma të animuar

4 Zhvillim projekti

4 Festivale Filmi

Mosha mesatare e fituesve 41 vjec

18 regjisorë të financuar aplikojnë për herë të parë në QKK

30% e regjisorëve fitues janë femra.

…………………………………………………………………………………..


QKK | Filmat e financuar për vitin 2016


Aplikuan ne QKK 81 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 43 projekte:


15 Filma të gjatë, 4 Filma të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 6 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë

4 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

4 Filma me metrazh të gjatë Indipentent

3 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)

3 Filma me metrazh të shkurtër

1 Film me metrazh të shkurtër Indipendent

6 Dokumentarë

4 Filma të Animuar

6 Filma të Animuar Indipendentë

6 Festivale Filmi

Mosha mesatare e regjisorëve të financuar 40 vjec.

…………………………………………………………………………………..

QKK| Filmat e financuar për vitin 2017

Aplikuan në QKK 63 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 56 projekte:

24 Filma të gjatë, 15 Filma të shkurtër, 8 Filma dokumentarë, 2 Filma të animuar, 7 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë

7 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

4 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhim minoritar)

7 Filma me metrazh të gjatë Indipendent

2 Filma me metrazh të gjatë, pasprodhim

7 Filma me metrazh të shkurtër

7 filma me metrazh të shkurtër Indipendent

1 Film me metrazh të shkurtër pasprodhime

7 Filma dokumentarë

1 Film dokumentar Indipendent

1 Film i animuar

1 Film i animuar Indipendent

7 Festivale Filmi

…………………………………………………………………………………..

QKK| Filmat e financuar për vitin 2018

Në thirrjen e I-rë (mars 2018) aplikuan në QKK  42 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 28 projekte:

6 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhim minoritar)

8 Filma me metrazh të shkurtër

5 Filma dokumentarë

4 Filma të animuar

5 Festivale Filmi

Shenim: Janë akoma për t’u vlerësuar projektet për film të gjatë karriere dhe vepër e parë si dhe projektet për zhvillim si dhe promocioni dhe distribucioni i filmit shqiptar për vitin 2018.


Statistika për 8-mujorin e vitit 2018

Tabelat e monitorimit të 8-mujorit të vitit 2018