Projektligji «Për kinematografinë»

I. Shkresa e Ministres së Kulturës, Znj. Elva Margariti, për konsultimin publik të projektligjit «Për kinematografinë»


II. Projektligji «Për kinematografinë»


III. Relacioni shoqërues i projektligjit «Për kinematografinë»