Stafi

Kryetar

EDUART MAKRI
Anëtar i ACTRA (The Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists),
WGC (Writer’s Guild of Canada) dhe EFA (European Film Academy)


eduart.makri@nationalfilmcenter.gov.al
++ 355 (0) 4 237 8004
Qendra Kombëtare e Kinematografisë
Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 77, 1012, Tiranë, Shqipëri


Drejtoria e Projekteve

Arben Lami
Drejtori i Drejtorisë së Projekteve
arben.lami@nationalfilmcenter.gov.al

Shqiponja Dauti
Specialiste, Juriste
shqiponja.dauti@nationalfilmcenter.gov.al

Kozeta Kullakshi
Specialiste për Projektet
kozeta.kullakshi@nationalfilmcenter.gov.al

Majlinda Tafa
Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Shtypin
majlinda.tafa@nationalfilmcenter.gov.al
info@nationalfilmcenter.gov.al

Teuta Dhimarko
Arshiviste
teuta.dhimarko@nationalfilmcenter.gov.al


Sektori i Shërbimeve të Brendshme

Marjela Zajmi
Përgjegjëse e Sektorit të Shërbimeve
marjela.zajmi@nationalfilmcenter.gov.al

Majlinda Cani
Specialiste, Inspektor për Projektet, Menaxher
majlinda.cani@nationalfilmcenter.gov.al

Endri Prifti
Specialist
endri.prifti@nationalfilmcenter.gov.al