Kontakt

Qendra Kombëtare e Kinematografisë
Rruga « Aleksandër Moisiu », № 77, 1012, Tiranë, Shqipëri

++ 355 (0) 4 237 8004
info@nationalfilmcenter.gov.al