Komisioni Përzgjedhës për Kandidaturën Shqiptare në «OSCAR»

«Komisioni i përzgjedhjes së filmit shqiptar për kategorinë e filmit më të mirë në gjuhë të huaj» në garën vjetore të «Academy of Motion Picture, Arts and Sciences», konstituohet vit pas viti nga QKK me qëllim identifikimin e filmit që do të përfaqësojë Shqipërinë në garën vjetore për «OSCAR».

Antarët e këtij komisioni përzgjidhen nga Kryetari i QKK-së.

Të gjithë anëtarët e këtij komisioni duhet të jenë shtetas shqiptarë.

Ky Komision duhet të përzgjedhë një film i cili përmbush kriteret e «AMPAS» për kategorinë e filmit në gjuhë të huaj, çfarë do të thotë që, filmi kandidat duhet të ketë qenë në maxhoritet në produksion dhe elementët kryesorë artistikë të filmit, të jenë realizuar nga shtetas shqiptarë apo nga persona me rezidencë të përherëshme në Shqipëri.

Filmi i përzgjedhur duhet të jetë përfaqësues i vlerave më të mira të kinematografisë shqiptare.

Çdo shtet mund të kandidojë vetëm me një film në këtë kategori.


Antarët e komisioneve të përzgjedhjes ndër vite

2022
Eduart Makri
Vladimir Prifti
Genc Përmeti
Diana Çuli
Mirela Oktrova
Alert Çeloaliaj

2020
Eduart Makri
Agron Domi
Bujar Alimani
Esat Musliu
Genc Përmeti
Ndriçim Xhepa

2019
Eduart Makri
Albert Minga
Artur Dauti
Dritan Huqi
Eduard Mazi
Saimir Kumbaro