Vendime të KMP për vitin 2021

Për projektin “Filmat Temë diplome të studentëve Diplomantë Bachelor të Universitetit të Arteve, Tiranë-2021”, paraqitur nga shtepia kinematografike “On Film Production” sh.p.k.


Rezultatet e Projekteve për Festivale Filmi dhe të Projekteve të Ndryshme Kinematografike