Vendime të KMP për vitin 2020

Rezultatet e Projekteve të Filmit të Animuar


Rezultatet e Projekteve «për Zhvillim Projekti»


Rezultatet e Projekteve «të Ndryshme Kinematografike»


Vlerësimi me pikë i Projekteve për «filma dokumentarë»


Vlerësimi me pikë i Projekteve për «Filma Artistikë me Metrazh të Shkurtër»