Vendime të KMP për vitin 2020

Rezultatet e «Projekte të Ndryshme Kinematografike»


Vlerësimi me pikë i projekteve për «filma dokumentarë» nga Këshilli i Miratimit të Projekteve


Vlerësimi me pikë i projekteve për «filma artistikë me metrazh të shkurtër» nga Këshilli i Miratimit të Projekteve