KËSHILLAT E MIRATIMIT TË PROJEKTEVE

Këshilli Miratues i Projekteve, vlerëson dhe përzgjedh projektet nga pikëpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ia paraqet kryetarit për miratim.

Këshilli Miratues i Projekteve ( KMP) zgjidhet një herë në çdo 2 vjet dhe anëtarët propozohen nga shoqatat e kineastëve.

Pranë QKK për periudhën 2016 – 2018 do të funksionojnë dy (2) Këshilla Miratues të Projekteve.

1) Anëtarët e Këshillit Miratues të Projekteve të filmit artistik dhe dokumentar pranë QKK-së.

Z. Esat IBRO  – Kryetar
Z. Petrit BECI
Z. Eduard MAZI
Z. Genc PËRMETI
Z. Agim POÇARI 

2) Anëtarët e Këshillit Miratues të Projekteve të filmit të animuar pranë QKK-së. :

Znj. Suzana VARVARICA KUKA
Z.     Adrian ISUFI
Znj. Alda BARDHYLI
Z.     Helidon HALITI
Z.     Besnik SHPATA