Formular Aplikimi

Ne kete hapesire mund te gjeni formularet e aplikimit sipas kategorive.

Procedura e aplikimit:

 1. Shkarkoni formularet e projektit per te cilin doni te aplikoni
 2. Plotesoni formularet
 3. Futuni ne platformen filmcoproduction.com me kredencialet tuaja
 4. Ngarkoni formularet e plotesuar bashke dokumentat e tjere qe kerkohen
 5. Ne momentin kur keni ngarkuar te gjithe dokumentat klikoni “Perfundo”

PS: Ju kujtojme se prane QKK mund te aplikojne vetem Producentet me Shtepite Kinematografike te Rregjistruara per vitin 2018.

 • Projekti Film artistik me metrazh të shkurtër

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Preventiv paraprak

Metrazh i shkurter

 • Projekti Film Dokumentar

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Preventiv paraprak Dokumentar

 • Projekti Film i Animuar

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Preventiv paraprak

 • Projekte të ndryshme kinematografike

Dokumentacioni Projekte te ndryshme

Formular aplikimi projekte te ndryshme

Deklarim i Producentit

 

 

 • Filmat metrazh i gjate

Formular metrazh i gjate

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Dokumentacioni i dosjes metrazh i gjate

Preventiv paraprak metrazh i gjate

 • Metrazh i gjate veper e pare

Formular aplikimi metrazh i gjate Veper e Pare

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Dokumentacioni i dosjes

Preventiv paraprak metrazh i gjate Veper e Pare

 • Film dokumentar indipendent

Dokumentacioni i dosjes

Formulari i aplikimit

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Preventiv paraprak

 • Film i animuar indipendent

Formular aplikimi

Dokumentacioni i dosjes

Deklarim i Skenaristit

Deklarim i Producentit

Preventiv paraprak

 • Metrazh i shkurter indipendent

Dokumentacioni i dosjes

Formular Aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Preventiv paraprak

 • Minority Coproduction

Dokumentacioni i dosjes

Formular-aplikimi-minority-coproduction (2)

Deklarim i Producentit

Info about Minority co-productions

Preventiv paraprak

 • Metrazh i gjate indipendent

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi indipendent

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Preventiv paraprak metrazh i gjate Indipendent

 • Projekte per Distribucion

Formular Aplikimi

Deklarim Producenti

Dokumentacion i dosjes

Preventiv distribucion brenda vendit

Preventiv distribucion jashte vendit

Preventiv Distribucioni Filmi Shqiptar

 • Projekte per pasprodhim filmi

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

 

Preventiv paraprak

 • Projekte per promovim

Dokumentacioni i dosjes

Formular Aplikimi

Deklarim i Producentit

Preventiv Paraprak