INDIE DOCUMENTARY

Filma të kategorisë Indipendentë (dokumentarë) të mbështetur nga Këshilli i Miratimit të Projekteve (KMP) gjatë 2015-2017

1 Mes fshatit dhe qytetit 2015 Arkapia
2 Hekur dhe Zot 2015 Erëfilm
3 Dy ditë në uzinë 2015 Nilor Film

Filma të kategorisë Indipendentë (dokumentarë) te pa financuar nga QKK

La Nave Dolce by Daniele Vicari

Skandal by Elton Baxhaku / Eriona Çami

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn