Formular Aplikimi

Ne kete hapesire mund te gjeni formularet e aplikimit sipas kategorive.

Procedura e aplikimit:

 1. Shkarkoni formularet e projektit per te cilin doni te aplikoni
 2. Plotesoni formularet
 3. Futuni ne platformen filmcoproduction.com me kredencialet tuaja

PS: Ju kujtojme se prane QKK mund te aplikojne vetem Producentet me Shtepite Kinematografike te Rregjistruara per vitin 2018.

 • Projekti Film artistik me metrazh të shkurtër

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate Nacionaliteti

Preventiv paraprak

 • Projekti Film Dokumentar

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate Nacionaliteti

Preventiv paraprak

 • Projekti Film i Animuar

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate Nacionaliteti

Preventiv paraprak

 • Projekte të ndryshme kinematografike

Dokumentacioni

Formular aplikimi

Deklaratë e Producentit

 

 

 • Filmat metrazh i gjate

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate e Nacionalitetit

Dokumentacioni i dosjes

Preventiv paraprak

 • Metrazh i gjate veper e pare

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate e Nacionalitetit

Dokumentacioni i dosjes

Preventiv paraprak

 • Minority Coproduction

Dokumentacioni i dosjes

Formular-aplikimi-minority-coproduction (2)

Deklarim i Producentit

Info about Minority co-productions

Preventiv paraprak

 • Projekte per Distribucion

Formular Aplikimi

Deklarim Producenti

Dokumentacion i dosjes per filmin shqiptar

Dokumentacion i dosjes per filmin jashte vendit

Preventiv distribucioni per filmin shqiptar

Preventiv distribucion per filmin jashte vendit

 • Projekte per pasprodhim filmi

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate Nacionaliteti

Preventiv paraprak

 • Projekte per promovim

Dokumentacioni i dosjes

Formular Aplikimi

Deklarim i Producentit

Preventiv Paraprak

 • Projekt artistik metrazh i gjate – MIKROBUXHET

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate e Nacionalitetit

Dokumentacioni i dosjes

Preventiv paraprak

 • Projekt artistik metrazh i shkurtër – MIKROBUXHET

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate e Nacionalitetit

Dokumentacioni i dosjes

Preventiv paraprak

 • Projekt film i animuar – MIKROBUXHET

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate e Nacionalitetit

Dokumentacioni i dosjes

Preventiv paraprak

 • Projekt dokumentar – MIKROBUXHET

Formular aplikimi

Deklarim i Producentit

Deklarim i Skenaristit

Deklarate e Nacionalitetit

Dokumentacioni i dosjes

Preventiv paraprak

 • Projekte per festivale filmi

Formular aplikimi

Deklarate e Producentit

Dokumentacioni

 • Projekte per zhvillim projekti

Formular aplikimi

Dokumentacioni i dosjes

Deklarate e Producentit

Deklarate e Skenaristit

Preventiv