Formular Aplikimi

Në këtë hapësirë mund të gjeni formularët e aplikimit sipas kategorive.

Procedura e aplikimit:

  1. Shkarkoni formularet e projektit për të cilin doni të aplikoni
  2. Plotësoni formularët
  3. Futuni në platformën filmcoproduction.com me kredencialet tuaja.


FILMI I SHKURTËR

Buxheti

Deklaratë

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

FILMI DOKUMENTAR

Buxheti

Deklaratë

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i projektit

Formular aplikimi

FILMI I ANIMUAR

Buxheti

Deklaratë

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i projektit

Formular aplikimi

FILMI VEPËR E PARË DHE E DYTË

Buxheti

Deklaratë

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i projektit

Formular aplikimi

FILMI ME METRAZH TË GJATË
VEPËR KARRIERE

Buxheti

Deklaratë

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i projektit

Formular aplikimi

PROJEKTE PËR ZHVILLIM PROJEKTI

Buxheti

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

FESTIVAL FILMI

Deklaratë e Producentit

Dokumentacioni i projekteve

Formular aplikimi

PROJEKTE TË NDRYSHME KINEMATOGRAFIKE

Deklaratë e Producentit

Dokumentacioni i Projekteve

Formular Aplikimi

MINORITY CO-PRODUCTION

Buxheti

Deklaratë e Producentit

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi