Filma të Studentëve — Tema të Diplomave

Lista e titujve të filmave që janë realizuar nga studentët e Universitetit të Arteve, në kuadër të mbrojtjes së temës së diplomës, dhe që janë mbështetur financiarisht nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë.