Filma indipendentë dokumentar

  Titulli i Projektit Regjia Producent Faza e projektit Viti i realizimit
1 Mes fshatit dhe qytetit Françesk Dushi Arkapia Në proces  
2 Hekur dhe Zot Vivian Rama Erëfilm Përfunduar 2015
3 Lek Tasi Ervin Çoba Koncentrat Përfunduar 2017