Filma artistikë indipendentë dokumentar


Titulli i Projektit

Regjia

Producent

Faza e projektit

Viti i realizimit

Mes fshatit dhe qytetit

Françesk Dushi

Arkapia

Në proces

Hekur dhe Zot

Vivian Rama

Erëfilm

Përfunduar

2015

Lek Tasi

Ervin Çoba

Koncentrat

Përfunduar

2017