Fakte dhe shifra

Qysh prej themelimit të Q.K.K., në vitin 1997, e gjer’ më 2021, QKK ka financuar 385 filma, prej të cilave, 114 janë me metrazh të gjatë.


Filmat e financuar në vitin 2021

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 18 projekte:

2 Filma artistikë me metrazh të gjatë

2 Filma artistikë me metrazh të gjatë, vepër e parë

6 Filma artistikë me metrazh të shkurtër (temë diplome të studentëve të UA)

3 Projekte të ndryshme kinematografike

5 Festivale Ndërkombëtare Filmi


Filmat e financuar në vitin 2020

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 32 projekte:

8 projekte për zhvillim projekti të metrazhit të gjatë

7 projekte për filma me metrazh të shkurtër

1 projekt për filma me metrazh të shkurtër të studentëve të Akademisë së Arteve dega Regji Filmi dhe TV – gjithsej 13 filma të shkurtër

7 projekte për filma dokumentarë

3 projekte për filma të animuar

4 projekte për Festivale Filmi

2 projekte të ndryshme kinematografike


Filmat e financuar në vitin 2019

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 40 projekte:

4 Filma me metrazh të gjatë

2 Filma me metrazh të gjatë – vepër e parë

5 Filma me metrazh të gjatë – minority coproduction

8 Filma me metrazh të shkurtër

6 Filma dokumentarë

3 Filma me metrazh të gjatë për zhvillim

11 Festivale Filmi

1 Film me metrazh të gjatë, vepër e parë për distribucion & promocion


Filmat e financuar në vitin 2018

U hapën 3 sezone konkurimi.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 36 projekte:

6 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhim minoritar)

8 Filma me metrazh të shkurtër

5 Filma dokumentarë

4 Filma të animuar

6 Festivale Filmi

7 Projekte të Ndryshme Kinematografike


Filmat e financuar në vitin 2017

Aplikuan në QKK 63 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 56 projekte:

24 Filma të gjatë, 15 Filma të shkurtër, 8 Filma dokumentarë, 2 Filma të animuar, 7 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë

7 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

4 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhim minoritar)

7 Filma me metrazh të gjatë Indipendent

2 Filma me metrazh të gjatë, pasprodhim

7 Filma me metrazh të shkurtër

7 filma me metrazh të shkurtër Indipendent

1 Film me metrazh të shkurtër pasprodhime

7 Filma dokumentarë

1 Film dokumentar Indipendent

1 Film i animuar

1 Film i animuar Indipendent

7 Festivale Filmi


Filmat e financuar në vitin 2016

Aplikuan ne QKK 81 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 43 projekte:

15 Filma të gjatë, 4 Filma të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 6 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë

4 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

4 Filma me metrazh të gjatë Indipentent

3 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)

3 Filma me metrazh të shkurtër

1 Film me metrazh të shkurtër Indipendent

6 Dokumentarë

4 Filma të Animuar

6 Filma të Animuar Indipendentë

6 Festivale Filmi

Mosha mesatare e regjisorëve të financuar 40 vjec.


Filmat e financuar në vitin 2015

Aplikuan ne QKK 78 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 37 projekte:

12 Filma të gjatë, 10 Filma të shkurtër, 4 Dokumentarë, 3 Filma të Animuar,

4 Zhvillim projekti, 4 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë

3 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

3 Filma me metrazh të gjatë Indipentent

2 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)

4 Filma me metrazh të shkurtër

6 Filma me metrazh të shkurtër Indipendent

1 Dokumentar

3 Dokumentarë Indipendentë

3 Filma të animuar

4 Zhvillim projekti

4 Festivale Filmi

Mosha mesatare e fituesve 41 vjec

18 regjisorë të financuar aplikojnë për herë të parë në QKK

30% e regjisorëve fitues janë femra.


Në 17 vjet, gjatë periudhës 1997 – 2014, janë financuar gjithsej 187 filma, prej të cilave, 34 janë me metrazh të gjatë.

Këta filma i përkasin kategorive të mëposhtme:

34 filma të gjatë

33 filma të shkurtër

72 filma dokumentarë

48 filma të animuar

Mesatarisht janë financuar çdo vit rreth 11 filma:

2 filma të gjatë

2 filma të shkurtër

4 filma dokumentarë

3 filma të animuar


Workshop-e të organizura nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë në Shqipëri, 2014 – 2018

1. Workshopi EAVE On Demand, organizuar në bashkëpunim me Tirana Int. Film Festival, me ekspertin e EAVE, z. Katriel Schory, Tiranë, Shqipëri – 2014
2. Edicioni i parë i Workshopit “Albascript”- Pogradec, Shqipëri – 2016
3. Edicioni i dytë i Workshopit “Albascript +”- Tiranë, Shqipëri – 2017
4. Edicioni i tretë i Workshopit “Albascript +”- Tiranë, Shqipëri – 2018


Trajnimet e mundësuara nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë për kineastët, 2015 -2018

1. Lediona KASAPI, Workshop V të MEDICI, Santpoort (Hollandë) – 2015.
2. Iris Elezi- Programi i trajnimit “SOFA – School of Film Agents” – 2016
3. Andamion Murataj – “MAIA” Workshop në Sardenjë, Itali – 2016
4. Florenc Papas – First Step First (Bitola, Cluj, Beograd-2016).
5. Andamion Murataj – “MAIA” Workshop, seksioni në MIA Rome, Itali – 2016
6. Florenc Papas – First Step First, Sofie – 2017
7. Belina Jano – Workshop organizuar nga EAVE – Kopenhagen, Danimarkë – 2017
8. Kejdi Demneri- Talent Campus “GO SHORT” International Short Film Festival Nijmegen, Hollandë – 2017.
9. Gledis Bica- “GO SHORT” International Short Film Festival Nijmegen, Hollandë – 2017
10. Kejdi Demneri – Master class Odense, Danimarkë – 2018


Statistika për 8-mujorin e vitit 2018

Tabelat e monitorimit të 8-mujorit të vitit 2018

Tabelat e monitorimit të 4-mujorit të 1 të vitit 2019

Tabelat e monitorimit të 4-mujorit të 2 të vitit 2019