Kujtesë për Kineastët & Shtëpitë Kinematografike

Të nderuar,

I. Qendra Kombëtare e Kinematografisë ka njoftuar hapjen e sezonit të konkurimit për projekte të ndryshme kinematografike (festivale dhe javë filmi), qysh një muaj më parë.
http://nationalfilmcenter.gov.al/index.php/2020/06/23/njoftim-drejtuar-kineasteve-shtepive-kinematografike-4/

II. Ju kujtojmë se, afati i fundit për depozitimin e projekteve është data 23 Korrik 2020.

III. Projektet që do të aplikohen, duhet detyrimisht të konceptohen open air, ose online. Në rast të kundërt projekti nuk do të merret në konsideratë dhe nuk do t’i kalojë për shqyrtim Këshillit të Miratimit të Projekteve.

IV. Shtëpitë kinematografike/Producentët, që do të paraqesin projekte në konkurim, duhet të kenë parasysh sa më poshtë:

1. Të jenë të rregjistruara në QKK për vitin kalendarik 2020.
2. Të vizitojnë faqen web të QKK www.nationalfilmcenter.gov.al, për të marrë informacionet e nevojshme, si dhe rregullat e aplikimit, të përcaktuara në rregulloren e QKK.
3. Të paraqesin projektin në gjuhën shqipe dhe angleze.

V. Aplikimi do të bëhet në www.filmcoproduction.com.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin.

Call for Applications, 11th edition of the «Apulia Film Forum»

The Apulia Film Commission Foundation is pleased to present the 11th edition of the «Apulia Film Forum», which will take place from 8th to 10th October, 2020.

The Foreign section is aimed at audiovisual projects by producers from any country looking for international co-producers or Italian executive producers.

It is possible to apply with a film project with the following main requirements:
– fiction feature films, animation feature films or documentary films;
– development stage;
– with at least 30% of the budget secured;
– envisage that the film working will fully or partially take place in Puglia (please note that the story doesn’t need to be set in Puglia).

Deadline for Applications: 31st August 2020.

Call for Applications and Application Form can be downloaded here:
http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/apulia-film-forum/?lang=en

The selection of the submitted projects will be carried out by an Evaluation Committee taking into account the eligibility requirements; the evaluation results will be published on our website.

If the project is selected, it is required the availability of the main producer for the whole period of the Forum for attending the “one to one meetings”.

On our website http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/apulia-film-forum/?lang=en all information regarding the previous editions (selected projects, guests attending, catalogue).

For further information please contact:

Alberto La Monica
Apulia Film Forum director
mobile: +39 329 0551553
email: forum@apuliafilmcommission.it

Apulia Film Forum
Apulia Film Commission Foundation
c/o Cineporti di Puglia/Bari
Fiera del Levante
Lungomare Starita, 1 – 70132 Bari, Italy
Tel: +39 080 9752900
Fax: +39 080 9147464
http://www.apuliafilmcommission.it/?lang=en