Njoftim për shërbimet online që ofrohen nga Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit

Njoftohen të gjithë Producentët e regjistruar pranë Q.K.K. për shëbimin më të ri që ofron A.Q.SH.F., nëpërmjet portalit E-Albania, në lidhje me depozitimin e veprës së përfunduar filmike në fondin arkivor të AQSHF.

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14255

Ky shërbim u mundëson kineastëve që prodhojnë një vepër filmike me fondet e përfituara nga aplikimet në Qendrën Kombëtare Kinematografike ose që duan ta depozitojnë veprën e tyre të pavarur në mënyrë vullnetare. Depozitimi i veprës së re filmike në fondin arkivor të AQSHF-së është detyrim ligjor për kineastët që përfitojnë financime nga projektet fituese të Qendrës Kombëtare Kinematografike. Ky shërbim, i ofrohet gjithashtu, kienasëve që kanë prodhuar një vepër të pavarur, jo të financuar nga shteti por që duan ta depozitojnë në fondin arkivor të AQSHF-së me vullnetin e tyre të lirë.

Njoftim drejtuar kineastëve dhe shtëpive kinematografike

Njoftohen të gjithë kineastët dhe shtëpitë kinematografike për platformën e re Balkan Film, nëpërmjet së cilës mund të kërkojnë dhe gjejnë aktorë profesionistë, sheshe për xhirime, ekipe filmike, dhe kompani produksioni në rajonin e Ballkanit,

Klikoni mbi imazhin poshtë për të hyrë në këtë platformë.

BalkanFilm.com Home Page

Njoftim për hapjen e regjistrimeve për CIRCE Cinelab

Dear CIRCE partners,

the Molise Region is happy to announce that registrations for the CIRCE Cinelab have opened.

Participants can register for the Cinelab by following the instructions at the following link: https://iscollege-edu.it/circe-project-vitual-cinelab/ and by filling the Application form made available at the end of the online page.

According to the AF of the CIRCE project, 20 participants (5 from Molise, 5 from Puglia, 5 from Albania and 5 from Montenegro) have to attend the training activity.

To this regard, I ask the partners from Puglia, Albania and Montenegro to invite their participants (5 per partner) to register at the initiative by March 17, 2021 (12:00).

Please also find below the Agenda of the Cinelab.

Don’t hesitate to contact me in case you need.

Thanks for your help and collaboration.

Warmest regards,
Miriam Panichella


CIRCE Project Vitual CineLab
(online training)
18-19-22-23-24-25 March, 2021

Thursday, 18 March 2021

3.45 pm – 4.00 pm
Introductory activities

4.00 pm – 6.00 pm
Digital Post Production 1
Content: The language of the cinematographic editing, editing software, work space, start a project
Antonio De Gregorio, Director and Editor

Asynchronous Learning (1 Hour)
Digital Post Production 1
Content: Creation of a basic editing project starting from a film, analyzing a film editing

Friday, 19 March 2021

4.00 pm – 6.00 pm
Digital Post Production 2
Content: Music and graphic, import, timeline and organization of material
Antonio De Gregorio, Director and Editor.

Asynchronous Learning (1 Hour)
Digital Post Production 2
Content: Create a timeline and a little video with graphics

Monday, 22 March 2021

4.00 pm – 6.00 pm
Digital Post Production 3
Content: Editing technique, Focus on Ejzenstejn, editing on more level, audio checking
Antonio De Gregorio, Director and Editor.

Asynchronous Learning (1 Hour)
Digital Post Production 3
Content: Videoclip from a film

Tuesday, 23 March 2021

4.00 pm – 6.00 pm
Digital Grapic 1
Content: Video effect, color, create a graphic, export
Maria Di Stasi, Video Maker and Designer.
Antonio De Gregorio, Director and Editor.

Asynchronous Learning (1 Hour)
Digital Grapic 1
Content: Create a trailer from a film

Wednesday, 24 March 2021

4.00 pm – 6.00 pm
Innovative Technologies for audiovisual industry 1
Content: Software and procedure in pre and production phase
Simone Zeoli, Director and Writer.

Asynchronous Learning (1 Hour)
Innovative Technologies for audiovisual industry 1
Content: Studying keynote slides and produce a sample

Thursday, 25 March 2021

4.00 pm – 6.00 pm
Innovative Technologies for audiovisual industry 2
Content: Software and workflow in production and post phase
Simone Zeoli, Director and Writer.
Asynchronous Learning (1 Hour)

6.00 pm – 7.00 pm
Innovative Technologies for audiovisual industry 2
Content: Keynote slides and workflow simulation

7.00 pm – 7.15 pm
Closing activities