Kujtesë për Kineastët & Shtëpitë Kinematografike

Të nderuar,

I. Qendra Kombëtare e Kinematografisë ka njoftuar hapjen e sezonit të konkurimit për projekte të ndryshme kinematografike (festivale dhe javë filmi), qysh një muaj më parë.
http://nationalfilmcenter.gov.al/index.php/2020/06/23/njoftim-drejtuar-kineasteve-shtepive-kinematografike-4/

II. Ju kujtojmë se, afati i fundit për depozitimin e projekteve është data 23 Korrik 2020.

III. Projektet që do të aplikohen, duhet detyrimisht të konceptohen open air, ose online. Në rast të kundërt projekti nuk do të merret në konsideratë dhe nuk do t’i kalojë për shqyrtim Këshillit të Miratimit të Projekteve.

IV. Shtëpitë kinematografike/Producentët, që do të paraqesin projekte në konkurim, duhet të kenë parasysh sa më poshtë:

1. Të jenë të rregjistruara në QKK për vitin kalendarik 2020.
2. Të vizitojnë faqen web të QKK www.nationalfilmcenter.gov.al, për të marrë informacionet e nevojshme, si dhe rregullat e aplikimit, të përcaktuara në rregulloren e QKK.
3. Të paraqesin projektin në gjuhën shqipe dhe angleze.

V. Aplikimi do të bëhet në www.filmcoproduction.com.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin.

Call for Applications, 11th edition of the «Apulia Film Forum»

The Apulia Film Commission Foundation is pleased to present the 11th edition of the «Apulia Film Forum», which will take place from 8th to 10th October, 2020.

The Foreign section is aimed at audiovisual projects by producers from any country looking for international co-producers or Italian executive producers.

It is possible to apply with a film project with the following main requirements:
– fiction feature films, animation feature films or documentary films;
– development stage;
– with at least 30% of the budget secured;
– envisage that the film working will fully or partially take place in Puglia (please note that the story doesn’t need to be set in Puglia).

Deadline for Applications: 31st August 2020.

Call for Applications and Application Form can be downloaded here:
http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/apulia-film-forum/?lang=en

The selection of the submitted projects will be carried out by an Evaluation Committee taking into account the eligibility requirements; the evaluation results will be published on our website.

If the project is selected, it is required the availability of the main producer for the whole period of the Forum for attending the “one to one meetings”.

On our website http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/apulia-film-forum/?lang=en all information regarding the previous editions (selected projects, guests attending, catalogue).

For further information please contact:

Alberto La Monica
Apulia Film Forum director
mobile: +39 329 0551553
email: forum@apuliafilmcommission.it

Apulia Film Forum
Apulia Film Commission Foundation
c/o Cineporti di Puglia/Bari
Fiera del Levante
Lungomare Starita, 1 – 70132 Bari, Italy
Tel: +39 080 9752900
Fax: +39 080 9147464
http://www.apuliafilmcommission.it/?lang=en

Njoftim drejtuar Kineastëve & Shtëpive Kinematografike

Të nderuar,

I. Qendra Kombëtare e Kinematografisë njofton hapjen e sezonit të konkurimit për projekte të ndryshme kinematografike (festivale dhe javë filmi).

II. Projektet që do të aplikohen, duhet detyrimisht të konceptohen open air, ose online. Në rast të kundërt projekti nuk do të merret në konsideratë dhe nuk do t’i kalojë për shqyrtim Këshillit të Miratimit të Projekteve.

III. Shtëpitë kinematografike/Producentët, që do të paraqesin projekte në konkurim, duhet të kenë parasysh sa më poshtë:

1. Të jenë të rregjistruara në QKK për vitin kalendarik 2020.
2. Të vizitojnë faqen web të QKK www.nationalfilmcenter.gov.al, për të marrë informacionet e nevojshme, si dhe rregullat e aplikimit, të përcaktuara në rregulloren e QKK.
3. Të paraqesin projektin në gjuhën shqipe dhe angleze.

IV. Aplikimi do të bëhet në www.filmcoproduction.com.

V. Afati i fundit për depozitimin e projekteve do të jetë data 23.07.2020.

Ju falënderoj për bashkëpunimin.

Kryetari
Eduart MAKRI

Njoftim i rëndësishëm për takimet dhe vizitat në ambientet e QKK

Të nderuar,

Ju bëjmë me dije se, Qendra Kombëtare e Kinematografisë ka rifilluar plotësisht aktivitetin në ambientet e saj, që prej datës 4 Maj 2020.

Duke mbajtur në konsideratë se, në vendin tonë vijojnë rastet e infektimit me CoVid-19,

Duke qënë të detyruar të respektojmë me rigorozitet të gjitha rregullat dhe udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, si dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, për CoVid-19,

Me qëllim mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit të stafit të QKK, si dhe Tuajën,

KËRKOJMË nga ana e Juaj që :

  • shmangni prezencën Tuaj fizike pranë ambienteve të QKK.
  • Për çdo arsye, të komunikoni me stafin e QKK vetëm nëpërmjet mjeteve elektronike, (e-mail-et zyrtare, telefon, sistem aplikimi online, etj) ose postare (Posta Shqiptare).
  • Vetëm për raste të një rëndësie të veçantë, mund të kërkoni takim me stafin e QKK, nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. (e-mail-et zyrtare, telefon, etj)
  • Vetëm pasi i’u është konfirmuar paraprakisht një takimi me stafin e QKK, nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik, mund të paraqiteni në ambientet e QKK.
  • Vetëm në rastet kur i’u është konfirmuar paraprakisht një takim, të paraqiteni në ambientet e QKK të pajisur detyrimisht me maskë dhe doreza.
  • Brenda ambienteve të QKK duhet të qëndroni vetëm në sallën e madhe, duke respektuar rigorozisht distancimin fizik, si dhe të gjitha rregullat e udhëzimet e tjera për CoVid-19.

KUJDES !

Në qoftë se, do të paraqiteni fizikisht pranë ambienteve të QKK kur nuk i’u është konfirmuar paraprakisht një takim nga stafi, Ju nuk do të pranoheni të hyni brenda ambienteve të QKK.

Adresat e-mail zyrtar të stafit të QKK, si dhe numri i telefonit, gjenden në adresën : http://nationalfilmcenter.gov.al/index.php/staff/

Ju falënderojmë për mirkuptimin dhe bashkëpunimin në këto kohë të veshtira.

Stafi i QKK do të jetë në dispozicionin Tuaj.

Njoftim drejtuar Kineastëve & Shtëpive Kinematografike

Të nderuar zonja dhe zotërinj,

I. Qendra Kombëtare e Kinematografisë ju njofton hapjen e sezonit të konkurimit të projekte kinematografike për:
a- Filma artistik me metrazh të shkurtër;
b- Filma dokumentarë;
c- Filma të animuar;
d- Projekte për zhvillim projekti
– filma të metrazhit të gjatë të karrierës;
– filma të metrazhit të gjatë vepër e I&II.

II. Hapja e konkursit për festivalet ndërkombëtare të filmit, si dhe projektet e ndryshme kinematografike do të merret në konsideratë në varësi të orientimeve që do të japë qeveria lidhur me ecurinë e situatës së pandemisë botërore të krijuar nga COVID-19.

III. Në zbatim të ligjit nr. 8096, datë 21.03.1996, “Për kinematografinë”, të ndryshuar, si dhe përcaktimeve të bëra në Rregulloren e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, projekte kinematografike për konkurim mund të paraqesin vetëm shtëpitë kinematografike/produksionet e regjistruara në QKK.

IV. Shtëpitë kinematografike/produksionet, që do të paraqesin projekte në konkurim, duhet të kenë parasysh sa më poshtë:
a- Të jenë të rregjistruara në QKK për vitin kalendarik 2020.
b- Të vizitojnë faqen web të QKK, në të cilën ndodhet Rregullorja e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, në të cilën përshkruhen rregullat dhe kriteret për aplikimin.
c- Aplikimi i projekteve do të bëhet on line në faqen: www.filmcoproduction.com.

V. Afati i fundit për depozitimin e projekteve do të jetë data 05.06.2020.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin.

KRYETARI

Eduart MAKRI