Dekretohet nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, «Konventa e Këshillit të Europës për Bashkëprodhimet Kinematografike»

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, ndërmjet disa ligjeve të tjera, ka dekretuar edhe ligjin që ratifikon Konventën e Këshillit të Europës për Bashkëprodhimin Kinematografik, si edhe ratifikimin e konventës ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së shtetit të Izraelit për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat.

Ligji №109/2021, «Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës për Bashkëprodhimin Kinematografik» (e rishikuar), Roterdam, 30 Janar 2017